15 Apr, 2024
1 min read

สรุปประชุมของไทยลีก เรื่องของโควตาผู้เล่นต่างชาติ วันที่ 28 มีนาคม 2567

ในการประชุมของไทยลีกในวันที่ 28 มีนาคม 2567 มีการพูดถึงเรื่องของโควตาผู้เล่นต่างชาติซึ่งมีข้อสรุปดังต่อไปนี้ สำหรับฤดูกาลถัดไป คือ 2024/25 มีการเปลี่ยนแปลงในการขึ้นทะเบียนนักเตะต่างชาติ โดยจะลงทะเบียนต่างชาติทั่วไปได้ 5 คน, เอเชีย 1 คน, และอาเซียน 3 คน การส่งรายชื่อนักเตะต่างชาติในวันแข่งขันก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะส่งรายชื่อนักเตะต่างชาติทั่วไปได้ 3 คน และสามารถลงสนามได้ 3 คน แต่อนุญาตให้ส่งรายชื่อต่างชาติทั่วไปเพิ่มอีก 2 คนในรายชื่อสำรอง โดยในสนามจะมีได้ไม่เกิน 3 คน สำหรับฤดูกาล 2025/26 โควตาของอาเซียนจะถูกลดลง โดยจะลงทะเบียนไม่เกิน 2 คน และลงสนามไม่เกิน 2 คน ทุกทีมจะต้องส่งรายชื่อนักเตะที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีอยู่ในลิสต์ 20 คนในวันแข่งขัน แต่ไม่บังคับให้ลงสนาม ยังมีการพิจารณาเรื่องการสร้างทีมสำรองหรือทีม B ของทีมในไทยลีก 1 เพื่อส่งเข้าแข่งในไทยลีก 3 อีกครั้ง โดยต้องมีการพูดคุยกับทีมในไทยลีก 3 […]