สภาฯ แต่งตั้ง นายอาร์ม นั่งที่ปรึกษากรรมาธิการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (กมธ.เอไอ)
1 min read

สภาฯ แต่งตั้ง นายอาร์ม นั่งที่ปรึกษากรรมาธิการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (กมธ.เอไอ)

Spread the love

ในวันที่ 4 พฤษภาคม นายอาร์ม (9ARM) เพจนายอาร์มได้โพสต์รูปภาพของเอกสารที่เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสำหรับการศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (กมธ.เอไอ) เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในสายตาของเขาและผู้ติดตามบนเพจ เขาได้โพสต์ระบุข้อความว่า “ผมมีตำแหน่งในรัฐสภา” โพสต์นี้ได้รับความสนใจและความสนใจจากผู้ติดตามมากมายในชุมชนของเขาเป็นจำนวนมาก

เอกสารแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (เพิ่มเติม)
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงาน ความเห็นและสรุปประเด็นเรื่องการควบคุม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

นายสยาม หัตถสงเคราะห์

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาผู้แทนราษฎร

ภาพข่าวแต่งตั้งนายอาร์ม

นอกจากนี้ นายอาร์มยังเขียนข้อความเพิ่มเติมในช่องความคิดเห็นเพื่ออธิบายถึงบทบาทของคณะกรรมาธิการได้ดังนี้:

“คืองี้แชต โรลคือที่ปรึกษา ตัวอยู่ต่างประเทศ คิดว่าคงไม่ได้ทำอะไรมาก แค่โยนๆ ไอเดียแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเค้าทำอะไรกัน ในคณะที่ปรึกษามีคนรุ่นใหม่เข้าใจเทคโนโลยีมากกว่า 10 คน ดังนั้น เรื่องความรู้เรื่องหายห่วงได้ แต่ทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวรอฟัง”

ข้อความนี้มีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการ รวมถึงการเน้นความสำคัญของความเข้าใจในเทคโนโลยีจากผู้รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมคณะกรรมาธิการด้วยกันที่มีความรู้มากมายในด้านนี้และที่นายอาร์มยังรอคอยที่จะได้ยินไอเดียและการกระทำจากพวกเขาในอนาคตด้วยความตั้งใจในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีในองค์กรของตนเองและคณะกรรมาธิการอีกด้วย

สมัคร lsm99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *