รายงานรายได้จากการพนัน ไซปรัส ประจำปี 2023 เติบโตขึ้น 6%
1 min read

รายงานรายได้จากการพนัน ไซปรัส ประจำปี 2023 เติบโตขึ้น 6%

Spread the love

สำนักงานการพนันแห่งชาติ ไซปรัส (The National Betting Authority of Cyprus) NBA ได้ประกาศตัวเลขทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2023 ทั้งสำหรับการพนันแบบสถานประกอบการจริง (land-based) และการพนันออนไลน์

สาเหตุที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการพนันกีฬา โดยเฉพาะการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.4% ในปีนี้ รายได้จากการพนันกีฬาออนไลน์คิดเป็นสัดส่วนถึง 84.5% ของรายได้รวมจากการพนันกีฬา

ภายในรายงาน แบ่งแยกประเภทการพนันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • Class A หมายถึง การพนันแบบสถานประกอบการจริง (land-based)
 • Class B หมายถึง การพนันออนไลน์
 • โดยเมื่อพิจารณารวมกันทั้ง Class A และ Class B ในไตรมาสที่ 4 รวมรายได้ทั้งหมด (Comprehensive Income) การกระจายรายได้ (Profit Distribution) และ รายได้รวมจากการพนัน (Gross Gaming Revenue: GGR) ล้วนเพิ่มขึ้น

 • การพนันออนไลน์ มี GGR เพิ่มขึ้นเป็น €19 ล้านยูโร (ประมาณ $20.2 ล้านยูโร) สำหรับไตรมาสนี้
 • ในขณะที่ การพนันแบบสถานประกอบการจริง มี GGR รวม €14.8 ล้านยูโร
 • รวม ทั้งสองประเภท GGR ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ €30.9 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 • ภาพข่าววงการพนัน ไซปรัส

  รายได้จากการพนันในประเทศ ไซปรัส ในปี 2023 ทั้งหมด

  สำหรับไตรมาสที่ 4 ในปี 2023 อยู่ที่ €325.6 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 10% โดย €235.1 ล้านยูโร มาจากการพนัน Class B และ €90.5 ล้านยูโร มาจากการพนัน Class A

  สำหรับ ทั้งปี GGR รวม อยู่ที่ €123.4 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี 2022
  เมื่อมองภาพรวมทั้งปี GGR ทั้งหมดตั้งไว้ที่ 123.4 ล้านยูโร ซึ่งมีอัตราการเติบโต 6% เมื่อเทียบกับปี 2022 GGR คลาส A เห็นการลดลงเล็กน้อย 0.2% เป็น 54.5 ล้านยูโร ในขณะที่คลาส B เพิ่มขึ้น 12% 68.9 ล้านยูโร
  และเมื่อพิจารณาถึงรายได้เบ็ดเสร็จตลอดทั้งปี ตัวเลขรวมทะลุหนึ่งพันล้านเครื่องหมายเป็น 1.1 พันล้านยูโร อีกครั้ง ในภาคออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่ที่ 799.1 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 17% ในขณะที่ฐานเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 310.1 ล้านยูโร

  โดยรายได้ทั้งหมด สำหรับทั้งปีตัวเลขทั้งหมดเกินกว่าหนึ่งพันล้านยูโร อยู่ที่ €1.1 พันล้าน

  สรุปรายงานการพนันประเทศ ไซปรัส ประจำปี 2023 ที่ผ่านมา

 • การพนันแบบ ออนไลน์ ส่วนใหญ่มาจาก €799.1 ล้าน เพิ่มขึ้น 17%
 • การพนันแบบ สถานประกอบการจริง เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น €310.1 ล้าน
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *